attyka komin więźba dachowa

Musieliśmy odbudować attykę, kominy i więźbę