Prace rozpoczynamy od instalacji rusztowań.

Prace rozpoczynamy od instalacji rusztowań.