Ze względu na małe nachylenie dachu między lukarnami zastosowaliśmy porządną papę zgrzewalną i blachę T35.

Ze względu na małe nachylenie dachu między lukarnami zastosowaliśmy porządną papę zgrzewalną i blachę T35.