Więźba klejona i lakierowana fabrycznie.

Więźba klejona i lakierowana fabrycznie

Więźba klejona i lakierowana fabrycznie. Przygotowana na obrabiarce numerycznej CNC.